«En stgo realizamos proyectos globales y personalizados a partir del desarrollo de conceptos desde diferentes disciplinas, dotando al resultado de identidad propia»

SÍGUENOS
Follow
Top

Foro Tag

Os últimos vinte anos de transformación territorial en España, viñeron acompañados da expansión física dos procesos de urbanización, caracterizada pola "colonización" con descontinuidades espaciais do espazo rural, o consumo desmedido e con frecuencia descontrolado do chan, e a superación dos límites administrativos tradicionais.

Continuar...